BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXXII/235/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.

2018-03-02 08:58 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/235/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania.

Przejdź do wiadomości