BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 30 stycznia 2018 roku

2018-01-25 12:37 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Przejdź do wiadomości