BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXXI/230/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.

2018-01-12 08:29 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXI/230/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”.

Przejdź do wiadomości