BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 85 / 2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku

2018-01-11 10:44 - Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 85 / 2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wiadomości