BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 92/2017 z dnia 13.12.2017 r.

2017-12-14 10:43 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 92/2017 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie: do przeprowadzenia w imieniu Burmistrza Jedwabnego kontroli u Pana Stanisława Szymańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: PHU ALKAST – STANISŁAW SZYMAŃSKI, NIP 7181173020 w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na obszarze gminy Jedwabne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Przejdź do wiadomości