BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 91/2017 z dnia 13.12.2017 r.

2017-12-14 10:40 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 91/2017 z dnia 13.12.2017 r. w sprawie: do przeprowadzenia w imieniu Burmistrza Jedwabnego kontroli u Pani Barbary Turowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA CRT BARBARA TUROWSKA, NIP 7181238676 w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na obszarze gminy Jedwabne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Przejdź do wiadomości