BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

2003-06-14 21:52 - Dodanie nowej wiadomości: Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

2003-06-15 00:00 - Dodano nowy plik

2008-02-12 09:35 - Edycja wiadomości Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

2008-04-14 09:39 - Edycja wiadomości Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

2016-01-22 10:07 - Edycja wiadomości Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

2016-01-26 12:23 - Edycja wiadomości Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

Przejdź do wiadomości