BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 29 listopada 2017 r.

2017-11-23 13:26 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XXIX/212/17 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 października 2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2018 roku Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przejdź do wiadomości