BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 29 listopada 2017 r.

2017-11-23 13:17 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/200/17 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 października 2017r. zmieniającej uchwałę Nr XIV/121/16 z dnia 30.05.2016r. Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadań własnych gminy

Przejdź do wiadomości