BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 28 października 2017 r.

2017-11-13 09:16 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 28 października 2017 r. w sprawie: uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem zadań własnych Gminy Jedwabne z zakresu utrzymania dróg gminnych

Przejdź do wiadomości