BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 28 października 2017 r.

2017-11-13 09:14 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 28 października 2017 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jedwabnego

Przejdź do wiadomości