BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXIX/212/17 z dnia 28 października 2017 r.

2017-11-07 11:13 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/212/17 z dnia 28 października 2017 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2018 roku Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przejdź do wiadomości