BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXIX/208/17 z dnia 28 października 2017 r.

2017-11-07 11:08 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/208/17 z dnia 28 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem.

Przejdź do wiadomości