BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXIX/206/17 z dnia 28 października 2017 r.

2017-11-07 11:06 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/206/17 z dnia 28 października 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Przejdź do wiadomości