BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXIX/204/17 z dnia 28 października 2017 r.

2017-11-07 11:01 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/204/17 z dnia 28 października 2017 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przejdź do wiadomości