BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXIX/199/17 z dnia 28 października 2017 r.

2017-11-07 10:55 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIX/199/17 z dnia 28 października 2017 r. w sprawie: uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem zadań własnych Gminy Jedwabne z zakresu utrzymania dróg gminnych.

Przejdź do wiadomości