BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2004-02-08 22:22 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV/92/04 z dnia 23 stycznia 2004 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.

2007-01-23 10:13 - Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XIV/92/04 z dnia 23 stycznia 2004 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.

Przejdź do wiadomości