BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Wpis do rejestru wyborców

2003-06-14 20:15 - Dodanie nowej wiadomości: Wpis do rejestru wyborców

2008-02-13 09:24 - Edycja wiadomości Wpis do rejestru wyborców

2008-04-15 08:58 - dodano załącznik

2008-04-29 10:01 - Edycja wiadomości Wpis do rejestru wyborców

2008-04-29 10:05 - Edycja wiadomości Rejestr wyborców

2013-01-28 10:54 - Edycja wiadomości Rejestr wyborców

2013-11-20 09:20 - Zmiana podstawy prawnej

2016-03-08 14:30 - Dokonano aktualizacji

2016-03-08 15:02 - Dokonano aktualizacji

Przejdź do wiadomości