BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2004-02-08 21:34 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/29/03 z dnia 22 lutego 2003 roku w sprawie: zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2004-02-09 08:42 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr III/29/03 z dnia 22 lutego 2003 roku w sprawie: zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przejdź do wiadomości