BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

2003-06-14 19:37 - Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o wymeldowaniu

2008-02-13 09:34 - Edycja wiadomości Decyzja o wymeldowaniu

2008-04-15 09:43 - Edycja wiadomości Decyzja o wymeldowaniu

2008-04-15 09:44 - zmieniono nazwisko osoby odpowiedzialnej za aktualizację

2008-04-29 10:17 - Edycja wiadomości Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

2013-01-28 10:53 - Edycja wiadomości Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

2016-03-08 14:56 - Dokonano aktualizacji

2016-03-08 14:57 - Dokonano aktualizacji

Przejdź do wiadomości