BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Wysokość cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 01.01.2013 r.

2012-12-27 08:49 - Dodanie nowej wiadomości: Wysokość cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 01.01.2013 r.

2014-07-23 14:44 - Edycja wiadomości Wysokość cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 01.01.2013 r.

Przejdź do wiadomości