BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-06-13 11:37 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr II/15/02 z dnia 15 grudnia 2002 roku w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi i osiedla.

2003-06-13 11:49 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr II/15/02 z dnia 15 grudnia 2002 r w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi i osiedla.

Przejdź do wiadomości