BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 04 maja 2021

Wiadomości

Bilans Gmina 2020

Dodanie nowej wiadomości: Bilans Gmina 2020 - [Wszystkie zmiany]

Bilans z wykonania budżetu 2020

Dodanie nowej wiadomości: Bilans z wykonania budżetu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa Gmina 2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa Gmina 2020 - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat 2020

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat 2020 - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu 2020

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 maja 2021

Wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 maja 2021

Wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 maja 2021

Wiadomości

Zarządzenie Wojewody Podlaskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Wojewody Podlaskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Burmistrza Jedwabnego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Jedwabnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 maja 2021

Wiadomości

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Raport o Stanie Gminy Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Raport o Stanie Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 maja 2021

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 maja 2021

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o obradach sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o obradach sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 maja 2021

Wiadomości

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 maja 2021

Wiadomości

RADA MIEJSKA W JEDWABNEM

zmiana podyktowana wygaśnięciem mandatu w trakcie kadencji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 maja 2021

Wiadomości

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego - [Wszystkie zmiany]

XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 maja 2021

Wiadomości

Decyzja znak: BIOŚ.6220.5.2021.A.K z dnia 18.05.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja znak: BIOŚ.6220.5.2021.A.K z dnia 18.05.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 maja 2021

Wiadomości

Imienny wykaz głosowań radnych podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem.

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 maja 2021

Wiadomości

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 maja 2021

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE Burmistrza Jedwabnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE Burmistrza Jedwabnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 maja 2021

Wiadomości

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 maja 2021

Wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian