BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 06 kwietnia 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Jedwabne

Edycja wiadomości Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 kwietnia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 kwietnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 kwietnia 2021

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W OBRĘBIE WSI KOTÓWEK

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 kwietnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o obradach sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o obradach sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o ponownym wystąpieniu do organów opiniujących i przedłużeniu terminu wydania decyzji

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o ponownym wystąpieniu do organów opiniujących i przedłużeniu terminu wydania decyzji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 kwietnia 2021

Wiadomości

XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem Część I

Dodanie nowej wiadomości: XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 kwietnia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 kwietnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego - [Wszystkie zmiany]

XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem Część II

Dodanie nowej wiadomości: XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem Część II - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 kwietnia 2021

Wiadomości

Imienny wykaz głosowań radnych podczas XXVII sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem.

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych podczas XXVII sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Wiadomości

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

Dodanie nowej wiadomości: LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 kwietnia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 kwietnia 2021

Wiadomości

Sprawozdanie Rb-27S IV kwartał 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-27S IV kwartał 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-28S IV kwartał 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-28S IV kwartał 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-34S IV kwartał 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-34S IV kwartał 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-N IV kwartał 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-N IV kwartał 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-NDS IV kwartał 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-NDS IV kwartał 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-PDP IV kwartał 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-PDP IV kwartał 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-ST IV kwartał 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-ST IV kwartał 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-UZ IV kwartał 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-UZ IV kwartał 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-Z IV kwartał 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-Z IV kwartał 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II-00321-46/2021

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr II-00321-46/2021 - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-27S I kwartał 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-27S I kwartał 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-28S I kwartał 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-28S I kwartał 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-N I kwartał 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-N I kwartał 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-NDS I kwartał 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-NDS I kwartał 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-Z I kwartał 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-Z I kwartał 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 kwietnia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Wiadomości

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2020

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 kwietnia 2021

Wiadomości

Analiza gospodarki odpadami za 2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Analiza gospodarki odpadami za 2020r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 kwietnia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 kwietnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu materiału dowodowego - [Wszystkie zmiany]

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY JEDWABNE ZA I KWARTAŁ 2021 R.

Dodanie nowej wiadomości: KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY JEDWABNE ZA I KWARTAŁ 2021 R. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 kwietnia 2021

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian