BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 kwietnia 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie: planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2019 rok. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 2/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 2/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 z dnia 14.01.2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 5/2019 z dnia 14.01.2019 roku w sprawie: wyznaczenia pracownika Urzędu Miejskiego w Jedwabnem do przeprowadzenia kontroli w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Sonieczkowo” w miejscowości Żarnowo Pietrasze 9 A, 16-300 Augustów. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 6/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2019 - 2030 - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 07/2019 z dnia z dnia 25 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 07/2019 z dnia z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 8 /2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie nr 8 /2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabne, na rok szkolny 2019/2020 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 01.02.2019

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 01.02.2019 w sprawie: wprowadzenia zmian w składzie zespołu interdyscyplinarnego - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 10/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 z dnia 14 luty 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 11/2019 z dnia 14 luty 2019 roku w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu. - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 12/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: przejęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Jedwabne na lata 2019-2021 - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 14/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE Nr 14/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 z dnia 29 marca 2019 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 16/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 kwietnia 2019

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 kwietnia 2019

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B) - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2018 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe burmistrza i pracowników za 2018 rok oraz związane z powołaniem/odwołaniem ze stanowiska lub nadaniem upoważnień - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 kwietnia 2019

Wiadomości

VI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: V Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 kwietnia 2019

Wiadomości

VI sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: VI sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 kwietnia 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 kwietnia 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 kwietnia 2019

Wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 20/2019

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 20/2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 kwietnia 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 21/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie: zapewnienia miejsc bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 kwietnia 2019

Wiadomości

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dodanie nowej wiadomości: Wybory do Parlamentu Europejskiego. Informacja Burmistrza Jedwabnego o numerach oraz granicach obwodów głosowania. - [Wszystkie zmiany]

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dodanie nowej wiadomości: Wybory do Parlamentu Europejskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 kwietnia 2019

Wiadomości

UCHWAŁA Nr 11-00321-58/19

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr 11-00321-58/19 - [Wszystkie zmiany]

INORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 kwietnia 2019

Wiadomości

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2018

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 kwietnia 2019

Wiadomości

Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży

dodano wyświetlenie na pierwszej stronie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 kwietnia 2019

Wiadomości

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2018

Edycja wiadomości SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2018 - [Wszystkie zmiany]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jedwabne za 2018 rok Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jedwabne za 2018 rok Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych

Edycja wiadomości Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian