BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 04 październik 2016

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 październik 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 październik 2016

Wiadomości

I N F O R M A C J A

Dodanie nowej wiadomości: I N F O R M A C J A - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 październik 2016

Wiadomości

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 październik 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o obradach XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o obradach XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

PROJEKT UCHWAŁY NR........ z dnia 17 października 2016 roku

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR........ z dnia 17 października 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 październik 2016

Wiadomości

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JEDWABNE

Edycja wiadomości USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JEDWABNE - [Wszystkie zmiany]

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JEDWABNE

Edycja wiadomości USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JEDWABNE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 październik 2016

Wiadomości

Petycja nr 1- Efektywność energetyczna

Dodanie nowej wiadomości: Petycja nr 1- Efektywność energetyczna - [Wszystkie zmiany]

Petycja nr 2 dot. programu edukacyjno-społecznego Wzorowa Łazienka marki Domestos

Dodanie nowej wiadomości: Petycja nr 2 dot. programu edukacyjno-społecznego Wzorowa Łazienka marki Domestos - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 październik 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

Petycja nr 1- Efektywność energetyczna

Edycja wiadomości Petycja nr 1- Efektywność energetyczna - [Wszystkie zmiany]

Petycja nr 3 dot. analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki

Dodanie nowej wiadomości: Petycja nr 3 dot. analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 39/ 2016

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 39/ 2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Edycja wiadomości Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 18 październik 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o obradach XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o obradach XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o obradach XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Zawiadomienie o obradach XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 październik 2016

Wiadomości

DECYZJA

Edycja wiadomości DECYZJA - [Wszystkie zmiany]

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Edycja wiadomości Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 październik 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 październik 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 październik 2016

Wiadomości

Dokończenie obrad XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Dokończenie obrad XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Dokończenie obrad XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Edycja wiadomości Dokończenie obrad XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 październik 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 październik 2016

Wiadomości

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

Edycja wiadomości PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

RADA MIEJSKA W JEDWABNEM

Edycja wiadomości RADA MIEJSKA W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

Petycja nr 3 dot. analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki

Edycja wiadomości Petycja nr 3 dot. analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - [Wszystkie zmiany]

Petycja nr 4

Dodanie nowej wiadomości: Petycja nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 październik 2016

Wiadomości

INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPUP SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPUP SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPUP SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Edycja wiadomości INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPUP SPRZĘTU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian