BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 04 styczeń 2016

Wiadomości

UCHWAŁA Nr II-00310-90/15

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr II-00310-90/15 - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr II-00310-90/15

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr II-00310-90/15 - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr II-00311-90/15

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr II-00311-90/15 - [Wszystkie zmiany]

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - [Wszystkie zmiany]

Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Edycja wiadomości Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - [Wszystkie zmiany]

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Dodanie nowej wiadomości: Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - [Wszystkie zmiany]

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Edycja wiadomości Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - [Wszystkie zmiany]

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Dodanie nowej wiadomości: Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 styczeń 2016

Wiadomości

Sprawozdania z badania jakości wody

Edycja wiadomości Sprawozdania z badania jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 styczeń 2016

Wiadomości

P O S T A N O W I E N I E

Dodanie nowej wiadomości: P O S T A N O W I E N I E - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Edycja wiadomości OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 styczeń 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 styczeń 2016

Wiadomości

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 - [Wszystkie zmiany]

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNEM

Dodanie nowej wiadomości: STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE

Dodanie nowej wiadomości: PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE - [Wszystkie zmiany]

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE

Dodanie nowej wiadomości: PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE - [Wszystkie zmiany]

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabne.

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabne. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 styczeń 2016

Wiadomości

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 styczeń 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 styczeń 2016

Wiadomości

Wykaz w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie miasta Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie miasta Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Wykaz w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie miasta Jedwabne

Edycja wiadomości Wykaz w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie miasta Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 styczeń 2016

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wykaz sołectw i sołtysów na terenie Gminy Jedwabne w kadencji 2015-2019 - [Wszystkie zmiany]

Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jedwabne na lata 2015-2020

Dodanie nowej wiadomości: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jedwabne na lata 2015-2020 - [Wszystkie zmiany]

Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jedwabne na lata 2015-2020

Edycja wiadomości Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jedwabne na lata 2015-2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Edycja wiadomości Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Edycja wiadomości Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

Edycja wiadomości ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW (obowiązuje od dnia 28.08.2015r.) - [Wszystkie zmiany]

piątek, 22 styczeń 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Edycja wiadomości Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Edycja wiadomości Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - [Wszystkie zmiany]

Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje

Edycja wiadomości Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje - [Wszystkie zmiany]

Ulga żołnierska w podatku rolnym

Edycja wiadomości Ulga żołnierska w podatku rolnym - [Wszystkie zmiany]

Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

Edycja wiadomości Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 26 styczeń 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje

Edycja wiadomości Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje - [Wszystkie zmiany]

Ulga żołnierska w podatku rolnym

Edycja wiadomości Ulga żołnierska w podatku rolnym - [Wszystkie zmiany]

Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

Edycja wiadomości Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę - [Wszystkie zmiany]

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Edycja wiadomości Deklaracja na podatek od środków transportowych - [Wszystkie zmiany]

Procedura zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Edycja wiadomości Procedura zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy

Edycja wiadomości Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy - [Wszystkie zmiany]

Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Edycja wiadomości Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów - [Wszystkie zmiany]

środa, 27 styczeń 2016

Wiadomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Edycja wiadomości Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - [Wszystkie zmiany]

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Dodanie nowej wiadomości: Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - [Wszystkie zmiany]

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Edycja wiadomości Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - [Wszystkie zmiany]

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Edycja wiadomości Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych - [Wszystkie zmiany]

ORGANIZACJA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE GMINY JEDWABNE

Dodanie nowej wiadomości: ORGANIZACJA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE GMINY JEDWABNE - [Wszystkie zmiany]

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogram odbioru odpadów w gminie Jedwabne w 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

ANKIETA

Dodanie nowej wiadomości: ANKIETA - [Wszystkie zmiany]

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI - [Wszystkie zmiany]

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dodanie nowej wiadomości: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (dot. przebudowy dróg gminnych)

Edycja wiadomości INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (dot. przebudowy dróg gminnych) - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA

Edycja wiadomości INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A)

Dodanie nowej wiadomości: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A) - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B)

Dodanie nowej wiadomości: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (B) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

Edycja wiadomości Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów (obowiązuje od dnia 28.08.2015r.) - [Wszystkie zmiany]

Odroczenie zaległości podatkowej, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne

Edycja wiadomości Odroczenie zaległości podatkowej, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 28 styczeń 2016

Wiadomości

UCHWAŁA Nr II-00312-63/16

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr II-00312-63/16 - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania z badania jakości wody

Edycja wiadomości Sprawozdania z badania jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 styczeń 2016

Wiadomości

ZARZĄDZENIE Nr 79/2015

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 79/2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian