BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 sierpień 2015

Wiadomości

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Dodanie nowej wiadomości: Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - [Wszystkie zmiany]

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Dodanie nowej wiadomości: Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 sierpień 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi (dot. dowozu uczniów do szkół)

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi (dot. dowozu uczniów do szkół) - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi (dot. dowozu uczniów do szkół)

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi (dot. dowozu uczniów do szkół) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 sierpień 2015

Wiadomości

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA DO SKŁADU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA DO SKŁADU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o obradach VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o obradach VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Zmiana godziny rozpoczęcia zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana godziny rozpoczęcia zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 sierpień 2015

Wiadomości

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Woj. Polskiego 5 w Jedwabnem stanowiącego własność Gminy Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Woj. Polskiego 5 w Jedwabnem stanowiącego własność Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 sierpień 2015

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 sierpień 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 sierpień 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego (dot. dowozu uczniów do szkół)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego (dot. dowozu uczniów do szkół) - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego (dot. dowozu uczniów do szkół)

Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego (dot. dowozu uczniów do szkół) - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 50/2015

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 50/2015 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 sierpień 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dot. dostawy autobusu w formie leasingu

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dot. dostawy autobusu w formie leasingu - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania z badania jakości wody

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania z badania jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 sierpień 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2014 ROK - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2014 ROK - [Wszystkie zmiany]

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania z badania jakości wody

Edycja wiadomości Sprawozdania z badania jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania z badania jakości wody

Edycja wiadomości Sprawozdania z badania jakości wody - [Wszystkie zmiany]

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Edycja wiadomości KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY NA 2015 ROK - [Wszystkie zmiany]

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY NA 2015 ROK

Dodanie nowej wiadomości: PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY NA 2015 ROK - [Wszystkie zmiany]

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI OŚWIATY W 2015 ROKU

Dodanie nowej wiadomości: PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ KOMISJI OŚWIATY W 2015 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 sierpień 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

SZKOLENIE OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM

Dodanie nowej wiadomości: SZKOLENIE OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 1

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 1 - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 2

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 2 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 sierpień 2015

Wiadomości

Ogłoszenie o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Edycja wiadomości Ogłoszenie o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 sierpień 2015

Wiadomości

INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI DS. REFERENDUM

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWEJ KOMISJI DS. REFERENDUM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 sierpień 2015

Wiadomości

ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW

Dodanie nowej wiadomości: ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 sierpień 2015

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. dostawy autobusu w formie leasingu)

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. dostawy autobusu w formie leasingu)

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. dostawy autobusu w formie leasingu)

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. dostawy autobusu w formie leasingu) - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian