BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 03 luty 2015

Wiadomości

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Edycja wiadomości Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 luty 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 luty 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Edycja wiadomości Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 luty 2015

Wiadomości

Uchwała Nr II-00312-54/15

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr II-00312-54/15 - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 luty 2015

Wiadomości

Edycja wiadomości Wykaz sołectw i sołtysów na terenie Gminy Jedwabne w kadencji 2011-2015 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wykaz sołectw i sołtysów na terenie Gminy Jedwabne w kadencji 2011-2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz sołectw i sołtysów na terenie Gminy Jedwabne w kadencji 2015-2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 luty 2015

Wiadomości

Obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 luty 2015

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 luty 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Dodanie nowej wiadomości: Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - [Wszystkie zmiany]

Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Dodanie nowej wiadomości: Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - [Wszystkie zmiany]

Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 luty 2015

Wiadomości

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 luty 2015

Wiadomości

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM NA 2015 ROK.

Dodanie nowej wiadomości: PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM NA 2015 ROK. - [Wszystkie zmiany]

PLAN PRACY NA 2015 ROK

Dodanie nowej wiadomości: PLAN PRACY NA 2015 ROK - [Wszystkie zmiany]

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM NA 2015 ROK

Dodanie nowej wiadomości: PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM NA 2015 ROK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR V/13/15 z dnia 21 lutego 2015 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR V/13/15 z dnia 21 lutego 2015 r. w sprawie: odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Jedwabne. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR V/14/15 z dnia 21 lutego 2015 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR V/14/15 z dnia 21 lutego 2015 r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Jedwabne. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR V/15/15 z dnia 21 lutego 2015 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR V/15/15 z dnia 21 lutego 2015 r. w sprawie: utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jedwabnem. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR V/16/15 z dnia 21 lutego 2015 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR V/16/15 z dnia 21 lutego 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy Powiatowi Łomżyńskiemu. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR V/17/15 z dnia 21 lutego 2015 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR V/17/15 z dnia 21 lutego 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR V/19/15 z dnia 21 lutego 2015 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR V/19/15 z dnia 21 lutego 2015 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i określenia terminu płatności dla inkasentów. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 luty 2015

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian