BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 listopad 2015

Wiadomości

INFORMACJA O ODBIORZE ODPADÓW PROBLEMOWYCH

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O ODBIORZE ODPADÓW PROBLEMOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 listopad 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 listopad 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Edycja wiadomości Ogłoszenie o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 2

Edycja wiadomości ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 listopad 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 listopad 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 listopad 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 listopad 2015

Wiadomości

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (dot. przebudowy dróg gminnych)

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (dot. przebudowy dróg gminnych) - [Wszystkie zmiany]

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNEM

Edycja wiadomości OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNEM

Edycja wiadomości OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. W JEDWABNEM

Dodanie nowej wiadomości: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. W JEDWABNEM

Edycja wiadomości PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2014/2015

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2014/2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 listopad 2015

Wiadomości

Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne za I półrocze 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne za I półrocze 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem za I półrocze 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem za I półrocze 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. W JEDWABNEM

Edycja wiadomości PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 70 / 2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 70 / 2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 70 / 2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 70 / 2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu budżetu Gminy Jedwabne na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 71 / 2015 z dnia 13 listopada 2015 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 71 / 2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2016-2025 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 listopad 2015

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 listopad 2015

Wiadomości

Edycja wiadomości Wykaz sołectw i sołtysów na terenie Gminy Jedwabne w kadencji 2015-2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 listopad 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 listopad 2015

Wiadomości

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o obradach X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o obradach X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 listopad 2015

Wiadomości

Zbiory danych osobowych

Edycja wiadomości Zbiory danych osobowych - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości WYKAZ TELEFONÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W JEDWABNEM, JEDNOSTACH ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJACH - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 listopad 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian