BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 04 sierpnia 2014

Wiadomości

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 56/2014

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 56/2014 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 56/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 56/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 sierpnia 2014

Wiadomości

Urząd Stanu Cywilnego

Edycja wiadomości Urząd Stanu Cywilnego - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (dot. budowy placu zabaw)

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (dot. budowy placu zabaw) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 sierpnia 2014

Wiadomości

Zarządzenie Nr 56/2014

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 56/2014 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 sierpnia 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Edycja wiadomości Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 14 sierpnia 2014

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obrady XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 sierpnia 2014

Wiadomości

POSTANOWIENIE NR 40/2012 KOMISARZA WYBORCZEGO

Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE NR 40/2012 KOMISARZA WYBORCZEGO - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XX/110/13 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XX/110/13 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 sierpnia 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 11 lipca 2014 r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Liceum Ogólnokształcącym w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Wiadomości

WYNIKI KONSULTACJI

Dodanie nowej wiadomości: WYNIKI KONSULTACJI - [Wszystkie zmiany]

UWAGA!

Dodanie nowej wiadomości: UWAGA! - [Wszystkie zmiany]

Jakie zmiany czekają nas po nowym roku?

Edycja wiadomości Jakie zmiany czekają nas po nowym roku? - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA

Edycja wiadomości INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Nowy system podatku śmieciowego

Edycja wiadomości Nowy system podatku śmieciowego - [Wszystkie zmiany]

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Jedwabne w 2014 r.

Edycja wiadomości Harmonogram odbioru odpadów w gminie Jedwabne w 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 sierpnia 2014

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY /dot. przebudowa odcinka drogi w m. Biodry/

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY /dot. przebudowa odcinka drogi w m. Biodry/ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO /dot. budowy placu zabaw/

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO /dot. budowy placu zabawa/ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 sierpnia 2014

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (dot. przebudowy drogi Biodry-droga powiatowa)

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (dot. przebudowy drogi Biodry-droga powiatowa) - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO /dot. budowy placu zabaw/

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO /dot. budowy placu zabaw/ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (dot. budowy placu zabaw)

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (dot. budowy placu zabaw) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 59 / 2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 59 / 2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie: INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 sierpnia 2014

Wiadomości

Zarządzenie Nr 60 / 2014

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 60 / 2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian