BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 lutego 2012

Wiadomości

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY JEDWABNE ZA IV KWARTAŁ 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY JEDWABNE ZA IV KWARTAŁ 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 lutego 2012

Wiadomości

UCHWAŁA NR XIII/54/12

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/54/12 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 lutego 2012

Wiadomości

UCHWAŁA Nr IV.00312-15/12

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr IV.00312-15/12 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 lutego 2012

Wiadomości

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty (...)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty (...)

Edycja wiadomości Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 lutego 2012

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 lutego 2012

Wiadomości

ZARZĄDZENIE Nr 4/2012

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE Nr 10/2012

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 10/2012 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 lutego 2012

Wiadomości

Wykaz w sprawie przeniesienia własności nieruchomości położonej w obrębie miasta Jedwabne stanowiącej własność Gminy Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz w sprawie przeniesienia własności nieruchomości położonej w obrębie miasta Jedwabne stanowiącej własność Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 lutego 2012

Wiadomości

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Dodanie nowej wiadomości: Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - [Wszystkie zmiany]

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Edycja wiadomości Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - [Wszystkie zmiany]

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Dodanie nowej wiadomości: Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - [Wszystkie zmiany]

Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 lutego 2012

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 lutego 2012

Wiadomości

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne za 2011 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W JEDWABNEM

Edycja wiadomości MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 lutego 2012

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Edycja wiadomości Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Dodanie nowej wiadomości: Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej - [Wszystkie zmiany]

Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

Dodanie nowej wiadomości: Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 lutego 2012

Wiadomości

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego i Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - AZBEST 2011

Edycja wiadomości Obwieszczenie - AZBEST 2011 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian