BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 05 sierpień 2010

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 30 / 2010 z dnia 22 lipca 2010 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 30 / 2010 z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 sierpień 2010

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( UDZIELENIE KREDYTU )

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( UDZIELENIE KREDYTU )

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( UDZIELENIE KREDYTU ) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 sierpień 2010

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Wyjaśnienia do SIWZ – udzielenie kredyt

Dodanie nowej wiadomości: Wyjaśnienia do SIWZ – udzielenie kredyt - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 sierpień 2010

Wiadomości

Wyjaśnienia II do SIWZ – udzielenie kredyt

Dodanie nowej wiadomości: Wyjaśnienia II do SIWZ – udzielenie kredyt - [Wszystkie zmiany]

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Dodanie nowej wiadomości: WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 sierpień 2010

Wiadomości

Wyjaśnienia III do SIWZ - udzielenie kredytu

Dodanie nowej wiadomości: Wyjaśnienia III do SIWZ - udzielenie kredytu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 sierpień 2010

Wiadomości

Zarządzenie Nr 36 / 2010

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 36 / 2010 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 sierpień 2010

Wiadomości

Protokoły z posiedzeń Komisji - rok 2009

Edycja wiadomości Protokoły z posiedzeń Komisji - rok 2009 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 sierpień 2010

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dot. udzielenia kredytu )

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dot. udzielenia kredytu ) - [Wszystkie zmiany]

Z A W I A D O M I E N I E

Dodanie nowej wiadomości: Z A W I A D O M I E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

P O S T A N O W I E N I E

Dodanie nowej wiadomości: P O S T A N O W I E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 sierpień 2010

Wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 37 / 2010

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 37 / 2010 - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ( A )

Dodanie nowej wiadomości: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ( A )

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ( A ) - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ( B )

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ( B ) - [Wszystkie zmiany]

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ( A )

Edycja wiadomości Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ( A ) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian