BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 02 marzec 2010

Wiadomości

Z A W I A D O M I E N I E

Dodanie nowej wiadomości: Z A W I A D O M I E N I E - [Wszystkie zmiany]

Z A W I A D O M I E N I E

Dodanie nowej wiadomości: Z A W I A D O M I E N I E - [Wszystkie zmiany]

Z A W I A D O M I E N I E

Dodanie nowej wiadomości: Z A W I A D O M I E N I E - [Wszystkie zmiany]

Z A W I A D O M I E N I E

Dodanie nowej wiadomości: Z A W I A D O M I E N I E - [Wszystkie zmiany]

Z A W I A D O M I E N I E

Edycja wiadomości Z A W I A D O M I E N I E - [Wszystkie zmiany]

Z A W I A D O M I E N I E

Edycja wiadomości Z A W I A D O M I E N I E - [Wszystkie zmiany]

Z A W I A D O M I E N I E

Edycja wiadomości Z A W I A D O M I E N I E - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Edycja wiadomości Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 marzec 2010

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 marzec 2010

Wiadomości

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W JEDWABNEM

Edycja wiadomości ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 marzec 2010

Wiadomości

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

Dodanie nowej wiadomości: Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - [Wszystkie zmiany]

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

Edycja wiadomości Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń - [Wszystkie zmiany]

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Dodanie nowej wiadomości: Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - [Wszystkie zmiany]

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Dodanie nowej wiadomości: Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 marzec 2010

Wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 11 / 2010

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 11 / 2010 - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Jedwabnem za 2009 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Jedwabnem za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem za 2009 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe Komunalnego Zakładu Budżetowego za 2009 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe Komunalnego Zakładu Budżetowego za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 marzec 2010

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 11 / 2010 z dnia 11 marca 2010 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 11 / 2010 z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2009 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 marzec 2010

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 marzec 2010

Wiadomości

Uchwała Nr IV.0035-12/10

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV.0035-12/10 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obrady XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

PROJEKT UCHWAŁY NR XLIII/ /10 z dnia 30 marca 2010 roku

Edycja wiadomości PROJEKT UCHWAŁY NR XLIII/ /10 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 marzec 2010

Wiadomości

Z A W I A D O M I E N I E

Dodanie nowej wiadomości: Z A W I A D O M I E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 marzec 2010

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 marzec 2010

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian