BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 luty 2008

Wiadomości

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Jedwabne za IV kwartały 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Jedwabne za IV kwartały 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 luty 2008

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Edycja wiadomości Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Odroczenie terminu płatności podatku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozłożenie na raty zapłaty podatku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - [Wszystkie zmiany]

Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje

Edycja wiadomości Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje - [Wszystkie zmiany]

Ulga żołnierska w podatku rolnym

Edycja wiadomości Ulga żołnierska w podatku rolnym - [Wszystkie zmiany]

Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

Edycja wiadomości Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę - [Wszystkie zmiany]

Procedura zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Edycja wiadomości Zaświadczenie uprawniające podatnika podatku rolnego do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy

Edycja wiadomości Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy - [Wszystkie zmiany]

Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Edycja wiadomości Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów - [Wszystkie zmiany]

Dodatki mieszkaniowe

Edycja wiadomości Dodatki mieszkaniowe - [Wszystkie zmiany]

środa, 13 luty 2008

Wiadomości

Miasto i Gmina Jedwabne

Edycja wiadomości Miasto i Gmina Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach - [Wszystkie zmiany]

Wpis do rejestru wyborców

Edycja wiadomości Wpis do rejestru wyborców - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie dowodów osobistych

Edycja wiadomości Wydawanie dowodów osobistych - [Wszystkie zmiany]

Udostępnienie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

Edycja wiadomości Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności - [Wszystkie zmiany]

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Edycja wiadomości Decyzja o wymeldowaniu - [Wszystkie zmiany]

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

Edycja wiadomości Meldowanie na pobyt stały i czasowy - [Wszystkie zmiany]

Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Edycja wiadomości Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Edycja wiadomości Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Edycja wiadomości Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja urodzin

Edycja wiadomości Rejestracja urodzin - [Wszystkie zmiany]

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC

Edycja wiadomości Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Edycja wiadomości Zaświadczenie stwierdzające możliwość prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą - [Wszystkie zmiany]

Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Edycja wiadomości Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Edycja wiadomości Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja zgonu

Edycja wiadomości Rejestracja zgonu - [Wszystkie zmiany]

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Edycja wiadomości Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zgłoszenie zmian we wpisie do ewidencji gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Edycja wiadomości Zezwolenia na sprzedaż alkoholu - [Wszystkie zmiany]

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmiana wpisu

Edycja wiadomości Zgłoszenie działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Informacje o podmiotach gospodarczych - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów

Edycja wiadomości Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Edycja wiadomości Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 14 luty 2008

Wiadomości

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 1/2008 z dnia z dnia 11 lutego 2008 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 1/2008 z dnia z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 1/2008 z dnia z dnia 11 lutego 2008 roku

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 1/2008 z dnia z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 luty 2008

Wiadomości

Rada Miejska

Edycja wiadomości Rada Miejska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

czwartek, 21 luty 2008

Wiadomości

Rada Miejska

Edycja wiadomości Rada Miejska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR XVIII/93/08 z dnia z dnia 13 stycznia 2008 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XVIII/93/08 z dnia z dnia 13 stycznia 2008 r. w sprawie: w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVIII/94/08 z dnia z dnia 13 stycznia 2008 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XVIII/94/08 z dnia z dnia 13 stycznia 2008 r. w sprawie: w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVIII/95/08 z dnia z dnia 13 stycznia 2008 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XVIII/95/08 z dnia z dnia 13 stycznia 2008 r. w sprawie: w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 luty 2008

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Edycja wiadomości Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 25 luty 2008

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy

Edycja wiadomości Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Edycja wiadomości Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Edycja wiadomości Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Edycja wiadomości Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Edycja wiadomości Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego - [Wszystkie zmiany]

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych

Edycja wiadomości Przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych

Edycja wiadomości Przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych

Edycja wiadomości Przyznawanie i wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 26 luty 2008

Wiadomości

Przewodniczący Rady

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Przyznanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego

Edycja wiadomości Przyznanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych - [Wszystkie zmiany]

środa, 27 luty 2008

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obrady XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 luty 2008

Wiadomości

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian