BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 05 lutego 2004

Wiadomości

Stan mienia komunalnego na dzień 31.10.2005r

Dodanie nowej wiadomości: Stan mienia komunalnego na dzień 31.10.2003r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 08 lutego 2004

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała IV/42/03 z dnia 15 marca 2003 roku

Przeniesiono do działu - budżet 2003 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 7/2003 z dnia 28 marca 2003 roku

Przeniesiono do działu - budżet 2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała VI/51/03 z dnia 25 maja 2003roku

Przeniesiono do działu - budżet 2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VIII/59/03 z dnia 16 lipca 2003 r.

Przeniesiono do działu - budżet 2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IX/62/03 z dnia 31 sierpnia 2003roku

Przeniesiono do działu - budżet 2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr XI/67/03 z dnia 17 października 2003

Przeniesiono do działu - budżet 2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XII/80/03 z dnia 26 listopada 2003 r.

Przeniesiono do działu - budżet 2003 - [Wszystkie zmiany]

U C H W A Ł A NR XIII/83/03 z dnia 22 grudnia 2003 r

Przeniesiono do działu - budżet 2003 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 lutego 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Referat Organizacyjny i Spraw Pracowniczych - [Wszystkie zmiany]

Referat Finansowo - Budżetowy

Dodanie nowej wiadomości: Referat Finansowo - Budżetowy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Referat Podatków, Rolnictwa I Działalności Gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Referat Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Dodanie nowej wiadomości: Referat Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Referat Oświaty, Kultury i Sportu. - [Wszystkie zmiany]

Urząd Stanu Cywilnego

Dodanie nowej wiadomości: Urząd Stanu Cywilnego - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT W SPRAWIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała II/19/02 z dnia 15 grudnia 2002 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała II/20/02 z dnia 15 grudnia 2002 roku w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr III/30/03 z dnia 22 lutego 2003 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 200 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała II/21/02 z dnia 15 grudnia 2002 r w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała II/22/02 z dnia 15 grudnia 2002 roku w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr III/29/03 z dnia 22 lutego 2003 roku w sprawie: zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała II/18/02 z dnia 15 grudnia 2002 ryku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2003 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 lutego 2004

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Jedwabnem

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Jedwabnem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 lutego 2004

Wiadomości

dodano nowego sołtysa, - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 lutego 2004

Wiadomości

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O UZYSKANIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT W SPRAWIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O UZYSKANIE WARUNKÓW ZABUDOWY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian