BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 04 marzec 2004

Wiadomości

Strategia rozwoju Gminy Jedwabne

Przeniesiono do nowej kategorii - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Burmistrza

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 06 marzec 2004

Wiadomości

Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 18.02.2004r

Dodanie nowej wiadomości: Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 18.02.2004r - [Wszystkie zmiany]

USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dodanie nowej wiadomości: USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 marzec 2004

Wiadomości

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W JEDWABNEM

Dodanie nowej wiadomości: REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ROZDZIAŁ II - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział III - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozdział IV - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ROZDZIAŁ V - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ROZDZIAŁ VI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ROZDZIAŁ VII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ROZDZIAŁ IX - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ROZDZIAŁ X - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ROZDZIAŁ XI - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 marzec 2004

Wiadomości

KONTROLA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO w dniu 11.09.2003r

Dodanie nowej wiadomości: KONTROLI ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO w dniu 11.09.2003r - [Wszystkie zmiany]

Temat kontroli: wybrane zagadnienia organizacji pracy i funkcjonowania urzędu i organów gminy

Dodanie nowej wiadomości: Temat kontroli: wybrane zagadnienia organizacji pracy i funkcjonowania urzędu i organów gminy - [Wszystkie zmiany]

NAKAZ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY z dnia 19.03.2003r

Dodanie nowej wiadomości: KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY z dnia 18.03.2003r - [Wszystkie zmiany]

Kontrola płatnika składek ZUS

Dodanie nowej wiadomości: Kontrola płatnika składek ZUS - [Wszystkie zmiany]

WYSTĄPIENIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY z dnia 19.03.2003r

Dodanie nowej wiadomości: WYSTĄPIENIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY z dnia 19.03.2003r - [Wszystkie zmiany]

Zbiory danych osobowych

Dodanie nowej wiadomości: Zbiory danych osobowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 marzec 2004

Wiadomości

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rejestry i ewidencje

Dodanie nowej wiadomości: Rejestry i ewidencje udostępniane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 marzec 2004

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR XV/98/04 z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie: ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Jedwabne. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 marzec 2004

Wiadomości

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiana kierownika jednostki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 marzec 2004

Wiadomości

Burmistrz Jedwabnego podaje do publicznej wiadomości...

Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz Jedwabnego podaje do publicznej wiadomości... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian