BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 13 czerwca 2003

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr II/15/02 z dnia 15 grudnia 2002 r w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi i osiedla. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr II/18/02 z dnia 15 grudnia 2002 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2003 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr II/17/02 z dnia z dnia 15 grudnia 2002 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 14 czerwca 2003

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Rejestracja urodzin

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Rejestracja zgonu

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie dowodów osobistych

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Wpis do rejestru wyborców

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Pozwolenie na budowę.

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 16 czerwca 2003

Wiadomości

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Dodanie nowej wiadomości: Ustawa o Biuletynie Informacji Publicznej - [Wszystkie zmiany]

Rozporządzenie MSWiA w sprawie BIP

Dodanie nowej wiadomości: Rozporządzenie MSWiA w sprawie BIP - [Wszystkie zmiany]

Jak korzystać z serwisu?

Dodanie nowej wiadomości: Jak korzystać z serwisu? - [Wszystkie zmiany]

Podstawowe prawa obywatela w urzędzie

Dodanie nowej wiadomości: Podstawowe prawa obywatela w urzędzie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 czerwca 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz Sołectw i sołtysów na terenie Gminy Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rozwoju

Dodanie nowej wiadomości: Komisja Rozwoju - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rewizyjna

Dodanie nowej wiadomości: Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodanie nowej wiadomości: Rada Miejska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 czerwca 2003

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 21 czerwca 2003

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr II/26/02 z dnia 15 grudnia 2002 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 czerwca 2003

Wiadomości

Burmistrz

Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Przewodniczący Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 czerwca 2003

Wiadomości

Informacja nieudostępniona

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nieudostępniona - [Wszystkie zmiany]

SZKOŁA PODSTAWOWA W ORLIKOWIE

Dodanie nowej wiadomości: SZKOŁA PODSTAWOWA W ORLIKOWIE - [Wszystkie zmiany]

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNEM

Dodanie nowej wiadomości: ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

SZKOŁA PODSTAWOWA W NADBORACH SZKOŁA FILIALNA W MAKOWSKICH

Dodanie nowej wiadomości: SZKOŁA PODSTAWOWA W MAKOWSKICH - [Wszystkie zmiany]

SZKOŁA PODSTAWOWA W NADBORACH SZKOŁA FILIALNA W BURZYNIE

Dodanie nowej wiadomości: SZKOŁA PODSTAWOWA W BURZYNIE - [Wszystkie zmiany]

SZKOŁA PODSTAWOWA W NADBORACH

Dodanie nowej wiadomości: SZKOŁA PODSTAWOWA W NADBORACH - [Wszystkie zmiany]

SZKOŁA PODSTAWOWA W NADBORACH SZKOŁA FILIALNA W PLUTACH

Dodanie nowej wiadomości: SZKOŁA PODSTAWOWA W PLUTACH - [Wszystkie zmiany]

SZKOŁA PODSTAWOWA W JEDWABNEM SZKOŁA FILIALNA W KARWOWIE

Dodanie nowej wiadomości: SZKOŁA PODSTAWOWA W KARWOWIE - [Wszystkie zmiany]

SZKOŁA PODSTAWOWA W KONOPKACH CHUDYCH

Dodanie nowej wiadomości: SZKOŁA PODSTAWOWA W KONOPKACH CHUDYCH - [Wszystkie zmiany]

SZKOŁA PODSTAWOWA W KUCZACH DUŻYCH

Dodanie nowej wiadomości: SZKOŁA PODSTAWOWA W KUCZACH DUŻYCH - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodatki mieszkaniowe

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

piątek, 27 czerwca 2003

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

niedziela, 29 czerwca 2003

Wiadomości

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Rada Miejska

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Burmistrz

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNEM

Dodanie nowej wiadomości: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W JEDWABNEM

Dodanie nowej wiadomości: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JEDWABNEM

Dodanie nowej wiadomości: BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JEDWABNEM - [Wszystkie zmiany]

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian